Usługi dla firm

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną prowadzonych przez Państwa działalności gospodarczych zarówno dla osób fizycznych wykonujących indywidualną działalność gospodarczą, jak i w formie spółek osobowych i kapitałowych

Obsługa prawna firm obejmuje m.in.:

– przygotowywanie projektów umów, pism handlowych i sądowych, projektów uchwał, regulaminów, oświadczeń i innych dokumentów,

– doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta,

– doradztwo lub udział‚ w negocjacjach handlowych i rokowaniach,

– windykacji wierzytelności,

– kompleksową pomoc prawną przy zakładaniu różnego rodzaju spółek oraz  oddziałów przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski, jak również fundacji, stowarzyszeń itd.,

– audyt zawartych już umów i obowiązujących regulacji wewnętrznych,

– prowadzenie spraw pracowniczych,

– reprezentowanie klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych,

zwłaszcza w sprawach cywilnych oraz karno-gospodarczych,

– opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów,

– rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

– analizę sytuacji prawnej spółek (due dilligence) – np. zawieranych umów, regulaminów pracy czy wynagrodzeń itp.,

– obsługę doradczą przy nabywaniu udziałów/akcji,

– przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów,

– zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników, – doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych.

Chcesz abyśmy doradzili Ci w sprawie prawnej?

Zapraszamy do kontaktu - bezpłatna wycena sprawy w ciągu 24 godzin!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 | Projekt i realizacja Quick Services & SilesiaRunner.pl