Dla osób indywidualnych

Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych obejmuje w szczególności:

– reprezentacja w postępowaniach sądowych, mediacjach, egzekucyjnych, jak również przed organami administracji publicznej,

– sporządzanie i opiniowanie umów,

– sporządzanie opinii prawnych,

– udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych,

– prowadzenie negocjacji.

Na rzecz Klientów indywidualnych Kancelaria świadczy usługi m.in. w następujących kategoriach spraw:

– prawo karne, prawo wykroczeń m.in. obrona oskarżonego/obwinionego, sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, zażaleń i apelacji,

– prawo rodzinne m.in. sprawy o rozwód i separację,  alimenty,  władza rodzicielska,  kontakty z dzieckiem,  podział majątku wspólnego po rozwodzie,  rozdzielność majątkowa,

– prawo cywilne, m.in:  odszkodowanie i zadośćuczynienie za poniesione szkody i krzywdy,   ochrona dóbr osobistych, odpowiedzialność za niewykonanie umów, rękojmia i gwarancja, kary umowne,  bezpodstawne wzbogacenie,  ochrona i prawa konsumentów,

– prawo rodzinne m.in. sprawy o rozwód i separację,  alimenty,  władza rodzicielska,  kontakty z dzieckiem,  podział majątku wspólnego po rozwodzie,  rozdzielność majątkowa,

– prawo pracy m.in. prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy,  odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika,  odpowiedzialność za mienie powierzone,  czas pracy pracownika,  rozwiązanie umowy o pracę i odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę windykacja należności,

– prawo spadkowe, m.in stwierdzenie nabycia spadku,  zachowek, podział

majątku spadkowego,  przyjęcie bądź odrzucenie spadku,

– prawo medyczne m.in. błędy lekarskie,

– prawo nieruchomości m.in. zasiedzenie nieruchomości, użytkowanie, służebności, bezumowne korzystnie z lokalu, eksmisja, zniesienie współwłasności, podziały lub łączenie nieruchomości, prawo pierwokupu, prawo odkupu,

– prawo administracyjne,

– prawo własności lokali (wspólnot mieszkaniowych), tj. podejmowanie i zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych,  prawa i obowiązki członków wspólnoty,  czynności zarządu,  dochodzenie kosztów zarządu we  wspólnotach mieszkaniowych,

– prawo spółek handlowych w tym zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, – prawo sportowe m.in. kontrakty sportowe, umowy sponsorskie oraz reklamowe.

Chcesz abyśmy doradzili Ci w sprawie prawnej?

Zapraszamy do kontaktu - bezpłatna wycena sprawy w ciągu 24 godzin!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 | Projekt i realizacja Quick Services & SilesiaRunner.pl