Kontakty z dzieckiem po rozwodzie – jak je ustalić?

Rozwód to trudna i stresująca sytuacja  nie tylko dla samych małżonków, ale również dla dzieci, których dotychczasowe życie ulega dużej zmianie. Po rozwodzie życie całej rodziny wygląda inaczej niż wcześniej. Zmiana dotyczy również kontaktów z dzieckiem. Jak ustalić i zabezpieczyć kontakty z dzieckiem po rozwodzie oraz jakie prawa ma rodzic? Na te i inne pytania odpowiemy w tym artykule.

Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska.

Podczas rozprawy rozwodowej Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem oraz o kontaktach rodziców z dzieckiem. Zanim szerzej omówione zostaną kontakty z dzieckiem należy zacząć od rozróżnienia dwóch pojęć – czym jest władza rodzicielska a czym są kontakty z dzieckiem. 
Pojęcia te nie są tożsame i należy je rozgraniczyć.

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.
Pozbawienie lub ograniczenie rodzicom władzy rodzicielskiej nie jest równe z pozbawieniem ich kontaktów z dzieckiem. W takiej sytuacji rodzic ma prawo do kontaktów z dzieckiem.

Art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że:

  • Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Poprzez utrzymywanie kontaktu z dzieckiem rozumie się przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Kto ustala zasady kontaktów z dzieckiem?

Małżonkowie mogą się porozumieć w kwestii ustalenia kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Muszą wziąć pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. W przypadku braku porozumienia o kontaktach z dzieckiem decyduje Sąd na wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Określenie kontaktów rodzica z dzieckiem powinno obejmować m.in.: częstotliwość spotkań (dni tygodnia, weekendy, wakacje, ferie, święta), miejsce spotkań (miejsce zamieszkania dziecka lub poza miejscem zamieszkania dziecka), czas trwania spotkania (konkretna godzina – od .. do …), kto odbiera dziecko np. ze szkoły i odprowadza do drugiego rodzica.

Czy możliwe jest ograniczenie kontaktów z dzieckiem?

W przypadku kontaktów z dzieckiem najważniejsze jest jego dobro. W szczególnych przypadkach Sąd może orzec o ograniczeniu kontaktów. Sąd może:

  • zakazać spotykania się z dzieckiem;
  • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
  • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
  • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
  • zakazać porozumiewania się na odległość.

W sytuacji, gdy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza Sąd może orzec o zakazie utrzymywania kontaktów z dzieckiem.  

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez jednego z rodziców.

Co zrobić, gdy jeden z rodziców nie przestrzega ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem? Odmawia spotkań lub je utrudnia. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do Sądu o egzekucję kontaktów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 | Projekt i realizacja Quick Services & SilesiaRunner.pl