Alimenty na dorosłe dziecko – płacić czy nie? Kiedy można ubiegać się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Rodzice płacący alimenty na swoje dzieci często żyją w przekonaniu, że należy je płacić do momentu aż dziecko będzie pełnoletnie. Czy tak faktycznie jest? Czy obowiązek alimentacyjny jest ograniczony konkretnym terminem? Kiedy rodzic może odstąpić od płacenia alimentów na dorosłe dziecko?

Często zdarza się, że rodzice płacący alimenty na dzieci uznają, że mają obowiązek je płacić do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. W rzeczywistości tak nie jest.

Kodeks prawa rodzinnego i opiekuńczego (art. 133 § 1) stanowi – rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Otóż momentem, w którym dziecko nie ma już prawa do świadczeń alimentacyjnych jest sytuacja kiedy dziecko jest w stanie w pełni utrzymać się samodzielnie. Warto tutaj zaznaczyć, że podjęcie pracy przez pełnoletnie dziecko nie zwalnia rodzica z obowiązku płacenia alimentów. Podjęta przez dziecko praca musi być stabilnym źródłem jego utrzymania.

Również sytuacja, w której dziecko skończyło szkołę, a zdobyte doświadczenie umożliwiłoby mu podjęcie pracy, jednak dziecko podjęło decyzję o kontynuowaniu nauki, należy uznać za staranie samodzielnego utrzymania się. W przypadku kiedy dziecko zacznie zaniedbywać naukę (opuszcza zajęcia, nie podchodzi do egzaminów, nie wykazuje postępów w nauce, nie ukończy studiów w terminie) można ubiegać się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Kiedy rodzic może ubiegać się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dziecko?

Rodzic może ubiegać się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, gdy:

  • dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.
  • jest on połączony z nadmiernym dla nich uszczerbkiem.
  • dziecko posiada majątek, z którego czerpie dochód pozwalający na jego utrzymanie.
  • żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Kto i gdzie składa pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego?

O uchyleniu obowiązku alimentacyjnego decyduje sąd. Rodzic nie może samodzielnie zwolnic się z tego obowiązku. Pozew o uchylenie alimentów na dorosłe dziecko składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego dziecka. W pozwie oprócz uzasadnienia żądania uchylenia alimentów należy wskazać na rzecz kogo i w jakiej wysokości płacone są alimenty oraz dołączyć prawomocny wyrok zasądzający alimenty.

W sytuacji kiedy możliwa jest ugoda między rodzicem a dzieckiem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, nie trzeba składać pozwu. Taką ugodę należy zawrzeć przed notariuszem.

Sytuacje dotyczące płacenia alimentów na dorosłe dziecko bywają bardzo różne. Każda sprawa jest inna, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, który doradzi czy w danej sytuacji można ubiegać się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego czy nie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 | Projekt i realizacja Quick Services & SilesiaRunner.pl