Spadek – przyjąć czy odrzucić? Jakie są możliwości.

Pewnie nie jeden raz każdy z nas zastanawiał się, co by zrobił, gdyby dostał spadek. Jednak często nie zdajemy sobie sprawy z tego jakie mamy możliwości i jakie konsekwencje prawne wiążą się z przyjęciem spadku.

Jakie możliwości ma spadkobierca?

Spadkobierca zgodnie z art. 1012 może podjąć jedną z trzech czynności. Może:

  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),
  • przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
  • odrzucić spadek.

Po wyborze jednej z powyższych czynności należy złożyć stosowne oświadczenie.

Co oznaczają poszczególne oświadczenia?

  • Spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) – oznacza, że spadkobierca dziedziczy zarówno majątek (aktywa) jaki i pasywa, czyli odpowiada za wszystkie długi pozostawione przez spadkodawcę. Warto tutaj zaznaczyć, że spadkobierca odpowiada swoim majątkiem (również prywatnym) za długi spadkowe.

  • Spadek z dobrodziejstwem inwentarza – oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi pozostawione przez spadkobiercę do wartości pozostawionego spadku. Takie rozwiązanie wiąże się z koniecznością sporządzenia spisu inwentarza (czyli spisu aktywów i długów spadkowych).

  • Odrzucenie spadku – oznacza, że spadkobierca nie ma prawa do dziedziczenia zarówno majątku, jak i długów pozostawionych przez spadkodawcę. Spadkobierca, który odrzucił spadek zostaje wyłączony od dziedziczenia. W takiej sytuacji traktowany jest tak, jakby nie dożył momentu otwarcia spadku. Prawo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przechodzi na kolejne osoby uprawnione do dziedziczenia. W pierwszej kolejności są to dzieci spadkobiercy. Jeżeli spadkobierca nie miał dzieci, prawo przechodzi na spadkobierców ustawowych, którzy nie odrzucili spadku.

Oświadczenie – kiedy i gdzie złożyć?

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (czyli, od dnia w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy, po którym dziedziczy).

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć przed notariuszem lub przed sądem. Takie oświadczenie można złożyć na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym lub ustnie.

Kiedy można odrzucić spadek?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może złożyć spadkobierca (testamentowy lub ustawowy) i nie musi podawać powodu odrzucenia. Jeżeli spadkobierca nie posiada zdolności do czynności prawnych, takie oświadczenie składa opiekun prawny, po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

Czy złożenie oświadczenia jest konieczne?

Jeżeli spadkobierca nie złoży stosownego oświadczenia w terminie (czyli, w ciągu 6 miesięcy) oznacza to, że przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Przed podjęciem decyzji o przyjęciu spadku warto sprawdzić czy spadkodawca nie pozostawił długów. Zawsze przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze jest skorzystać z porady prawnej i dowiedzieć się więcej jakie jest najlepsze rozwiązanie prawne.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 | Projekt i realizacja Quick Services & SilesiaRunner.pl