Rozwód krok po kroku

rozwód

Decyzja o rozwodzie i zakończeniu małżeństwa nigdy nie należy do łatwych. Jednak, gdy taką decyzję podejmą obie lub jedna ze stron warto przed złożeniem pozwu rozwodowego dobrze się przygotować i dowiedzieć od czego należy zacząć. Każdy rozwód jest bardzo indywidualną kwestią dlatego nie należy porównywać własnej sytuacji do np. spraw rozwodowych osób, które znamy. Warto zasięgnąć porady prawnej, aby przejść przez proces rozwodowy w sposób jak najmniej bolesny.

Jakie są etapy związane z rozwodem i od czego należy zacząć?

Decyzja o rozwodzie

Jeżeli podjąłeś decyzję o rozwodzie i chcesz złożyć pozew o rozwód warto wcześniej umówić się na spotkanie z adwokatem i zasięgnąć porady prawnej. To pozwoli Ci na ponowne przeanalizowanie podjętej decyzji i uzyskanie informacji od czego należy zacząć, co zawrzeć w pozwie rozwodowym oraz jakie dowody mogą być przydatne w sądzie podczas sprawy rozwodowej.

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód można wnieść samemu lub może to zrobić adwokat. Dobrze przygotowany pozew to jeden z ważniejszych elementów w całym procesie rozwodowym. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, który w sposób profesjonalny przygotuje pozew, co pozwoli uniknąć błędów lub braków formalnych. W przypadku pozwu, który zawiera braki sąd wezwie do ich uzupełnienia, a to może wydłużyć termin rozpoczęcia sprawy rozwodowej. Pozew przygotowuje się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden zostaje w sądzie, a drugi zostaje wysłany do strony pozwanej). Należy dodać, że pozew musi zostać opłacony. Opłata sądowa wynosi 600 zł. Potwierdzenie uiszczonej opłaty należy dołączyć do składanego pozwu.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub części. Taki wniosek należy złożyć wraz z pozwem i dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym.

W jakim sądzie należy złożyć pozew?

Pozew należy złożyć w sądzie okręgowym, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jeżeli małżonkowie nie mieszkają już w okręgu, w którym znajdowało się ich ostatnie wspólne miejsce zamieszkania pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli miejsce zamieszkania pozwanego nie jest znane pozew należy złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda.

Po złożeniu pozwu sąd wysyła odpis pozwu do strony pozwanej. Po otrzymaniu odpisu strona pozwana może złożyć odpowiedź na pozew w terminie 2 tygodni od dnia jego otrzymania. W odpowiedzi na pozew strona pozwana może nie zgodzić się na rozwód, może również nie zgodzić się na zawarte w nim informacje i przedstawić własne stanowisko.

Termin rozprawy

Termin pierwszej rozprawy rozwodowej sąd wyznacza przeważnie po upływie terminu na złożenie odpowiedzi na pozew.

Rozprawa rozwodowa

To ile potrwa rozwód zależy od wielu czynników i jest kwestią bardzo indywidualną, więc nie można jednoznacznie określić czasu. Wszystko zależy od tego czy współmałżonkowie doszli do porozumienia przed rozprawą rozwodową i mają ustalone wszystkie kwestie rozwodowe (np. podział majątku) czy też nie. Od tego czy będzie to rozwód z orzeczeniem o winie czy nie, czy będzie konieczne postępowanie dowodowe. W przypadku małżeństw posiadających dzieci istotną kwestią jest podział władzy rodzicielskiej i ustalenie alimentów. Takie kwestie wydłużają proces rozwodowy.

Orzeczenie rozwodu

Sąd orzeka rozwód w momencie kiedy obie strony zgodzą się na ustalenia dotyczące rozwodu. W takim przypadku wyrok staje się prawomocny po upływie 21 dni. Może się zdarzyć, że jedna ze stron nie będzie zgadzała się z wyrokiem. W takiej sytuacji strona poszkodowana może w ciągu 7 dni od dani ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Sąd ma obowiązek udzielić odpowiedzi na złożony wniosek. Strona nie zgadzająca się z wyrokiem ma prawo złożyć apelację w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzasadnienia sądu.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 | Projekt i realizacja Quick Services & SilesiaRunner.pl