Zadośćuczynienie dla najbliższych za zerwanie więzi rodzinnej

Jak ważna jest więź rodzinna wie każdy. Jednak, co w momencie kiedy więź ta zostaje zerwana na skutek ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby najbliższej? Czy najbliższa rodzina ma jakiekolwiek prawa? Tak, 19 września w życie wchodzi nowy przepis, który reguluje kwestię zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej.

Jakie zmiany wprowadza nowy przepis?

W momencie kiedy osoba najbliższa dozna ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, co skutkuje niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, osoby najbliższe poszkodowanego mogą domagać się przed sądem pieniężnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Przepis ten wskazuje również, że doznanie ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (np.: stan wegetatywny poszkodowanego, śpiączka) skutkującego zerwaniem więzi rodzinnej z poszkodowanym jest sytuacją podobną do sytuacji, w której na skutek śmierci bliskiej osoby dochodzi do zerwania więzi, a cierpienie osób najbliższych jest długotrwałe.

O zadośćuczynienie może ubiegać się najbliższy członek rodziny poszkodowanego. Sąd może przyznać zadośćuczynienie po wykazaniu przez osoby najbliższe, że w wyniku ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia nastąpiło zerwanie więzi rodzinnej, a zadośćuczynienie jest rekompensatą za doznaną krzywdę niemajątkową.

Nowy przepis będzie miał zastosowanie również do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie nowego przepisu (przed 19.09.2021).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 | Projekt i realizacja Quick Services & SilesiaRunner.pl